A 2016 szeptemberétől bölcsődei ellátást igénylő Szülőket, várjuk május 25.-én szerdán 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között a nevelési év utolsó félfogadási napján.

Tisztelettel:
Kocsis Ildikó Edit
Intézményvezető

 

Kedves Szülők, érintettek és érdeklődők!

Szeptember 1-től ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a három vagy több gyermekes családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint azok a családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát (jelenleg 89 408 forintot). Ennek köszönhetően szeptembertől az óvodások, bölcsődések közel 90 százaléka étkezhet ingyen.

A jogosultság igazolásához a nyilatkozaton kívül a következő dokumentumokat kell benyújtani:
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén:
-   a rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati határozat másolata.
 
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy egészséges gyermek esetében, ha olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:
-   magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat, ennek hiányában:
-   tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás,
-   fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
 
Három vagy több gyermeket nevelők esetében:
 -  magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat
 
Fontos információ, hogy a kedvezmény a bölcsődevezető részére történő bejelentést, illetve igazolás benyújtását követő naptól jár a gyermek számára. Ez alól kivétel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre.
 
A kedvezmény leghamarabb 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe. Ahhoz, hogy a kedvezményeket érvényesíteni lehessen 2015. szeptember 1-jétől, a Nyilatkozatok leadása – kivétel a nyári zárva tartás - folyamatos a bölcsődei gyermek ellátást biztosító újpesti bölcsődékbe.

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük a bölcsődei és óvodai étkeztetésért.
Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 százalékát, azaz 2015-ben a 89.408,-Ft-ot.
A kedvezmény igénybevételéhez a nyomtatvány és a kitöltési útmutató letölthető a www.ujpestibolcsik.hu internetes honlapról. A kitöltött nyilatkozatot kell a bölcsődevezetőnél benyújtani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha
•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
•    tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
•    olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
•    olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
•    nevelésbe vették.
Bölcsődei szabályok:
Tekintettel arra, hogy a Gyermekvédelmi törvény alapján bölcsődei nevelés esetében az intézményvezetőnek a fizetendő gondozási díjat és az étkeztetés díját külön-külön kell megállapítania, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Bölcsődében a teljes díjmentességhez a törvény alapján a gondozási díj vonatkozásában az alábbiakat is be kell nyújtaniuk a gyermekétkeztetési nyilatkozattal egyidejűleg:

•    Munkáltatói igazolások
•    Kereseti igazolások, amennyiben a gondozási díj  kedvezményt kíván igénybe venni
•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntés másolata,
•    tartós betegség, fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata, ennek hiányában tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
•    nevelésbe vételi határozat
•    három és több gyermek esetén magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolat
A bölcsődei kedvezményjogosultságokhoz a nyilatkozatot a szükséges igazolásokkal az újonnan felvett gyermekek esetében a beszoktatás megkezdését megelőzően két héttel, a már bölcsődébe járó gyermekek esetében a szeptemberi befizetést megelőzően kell benyújtani.
A kitöltött nyilatkozatot a gyermek által látogatott bölcsődében kell leadni.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal a bölcsődevezetőkhöz.
Budapest, 2015. július 30.                        Kocsis Ildikó
                        Intézményvezető
                        Újpesti Bölcsődék Intézménye

Kedves Szülők! Érdeklődők!
A szabad és a megüresedő férőhelyekre korlátozott számban várjuk a bölcsődei ellátást 2015 szeptemberétől azonnal vagy 2015. november 30-ig igénylők jelentkezését!
A jelentkezés és az előjegyzési kérelmek leadása az alábbiak szerint:
-    Előzetes időpont egyeztetés telefonon (06 1 380 4488) 2015. szeptember 01-04-én 9,00 órától 14,00 óráig
-    Az előjegyzett időpontban a kérelem leadása személyesen.
A jelentkezés helye:
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének központja
1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37
Telefon:06 1 380 4488
2015. október 1-jét követően félfogadási időben, szerdai napokon 9-16 óráig lehet az előjegyzést, a felvételi kérelmet benyújtani.
A kérelem benyújtásakor szükséges iratok:
-    lakcímkártya bemutatása gyermek és egyik szülő újpesti állandó lakhelye vagy tartózkodási hely igazolására,*
-    Gyermek TAJ kártyája
-    egyéb elbíráláshoz lehetséges igazolások. **
-    előzetes munkáltatói igazolások (mind két szülő)
*A helyi önkormányzat rendelete és az Intézmény működési engedélyének értelmében az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye valamennyi részlegébe állandó újpesti lakcímmel (tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek ellátását kell elsősorban biztosítani.
Ezt a tényt a beíratásnál a gyermek és az egyik szülő lakcímkártyájával kell igazolni.
** A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat (Szakértői Vélemény, tartósbeteg határozat, jelzőrendszeri javaslat, emelt családi pótlék igazolása, rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozat,3 és több gyermek esetén nyilatkozat, családban nevelt tartósbeteg gyermek igazolása, határozata, stb.) a szülőknek a helyszínen írásos formában (az eredeti bemutatása mellett másolati példányban) kell benyújtaniuk.
 A felvétel csak a szabad és a megüresedő férőhelyekre lehetséges!
 A felvételről azonnal illetve 30 hónapon belül telefonos tájékoztatást kap a kérelmező.
A kérelem letölthető a "Dokumentumok" menüpontból.

Időpont foglalás

H K Sze Cs P Szo V
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Központi elérhetőségeink

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye Bölcsődék Központja:

  • 1041. Budapest, Lőrinc utca 35-37.
  • +36-1-380-4488
  • ujpestibolcsodek@ujpestibolcsik.hu
  • www.ujpestibolcsik.hu
  • Intézményvezető: Kocsis Ildikó Edit

A félfogadás rendje szerda 9-16 óra között

Figyelem!

A honlapunkon megjelenő képeket a szülők írásos hozzájárulásával tesszük közzé!

Scroll to top