Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük a bölcsődei és óvodai étkeztetésért.
Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 százalékát, azaz 2015-ben a 89.408,-Ft-ot.
A kedvezmény igénybevételéhez a nyomtatvány és a kitöltési útmutató letölthető a www.ujpestibolcsik.hu internetes honlapról. A kitöltött nyilatkozatot kell a bölcsődevezetőnél benyújtani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha
•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
•    tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
•    olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
•    olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
•    nevelésbe vették.
Bölcsődei szabályok:
Tekintettel arra, hogy a Gyermekvédelmi törvény alapján bölcsődei nevelés esetében az intézményvezetőnek a fizetendő gondozási díjat és az étkeztetés díját külön-külön kell megállapítania, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Bölcsődében a teljes díjmentességhez a törvény alapján a gondozási díj vonatkozásában az alábbiakat is be kell nyújtaniuk a gyermekétkeztetési nyilatkozattal egyidejűleg:

•    Munkáltatói igazolások
•    Kereseti igazolások, amennyiben a gondozási díj  kedvezményt kíván igénybe venni
•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntés másolata,
•    tartós betegség, fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata, ennek hiányában tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
•    nevelésbe vételi határozat
•    három és több gyermek esetén magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolat
A bölcsődei kedvezményjogosultságokhoz a nyilatkozatot a szükséges igazolásokkal az újonnan felvett gyermekek esetében a beszoktatás megkezdését megelőzően két héttel, a már bölcsődébe járó gyermekek esetében a szeptemberi befizetést megelőzően kell benyújtani.
A kitöltött nyilatkozatot a gyermek által látogatott bölcsődében kell leadni.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal a bölcsődevezetőkhöz.
Budapest, 2015. július 30.                        Kocsis Ildikó
                        Intézményvezető
                        Újpesti Bölcsődék Intézménye

Kedves Szülők! Érdeklődők!
A szabad és a megüresedő férőhelyekre korlátozott számban várjuk a bölcsődei ellátást 2015 szeptemberétől azonnal vagy 2015. november 30-ig igénylők jelentkezését!
A jelentkezés és az előjegyzési kérelmek leadása az alábbiak szerint:
-    Előzetes időpont egyeztetés telefonon (06 1 380 4488) 2015. szeptember 01-04-én 9,00 órától 14,00 óráig
-    Az előjegyzett időpontban a kérelem leadása személyesen.
A jelentkezés helye:
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének központja
1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37
Telefon:06 1 380 4488
2015. október 1-jét követően félfogadási időben, szerdai napokon 9-16 óráig lehet az előjegyzést, a felvételi kérelmet benyújtani.
A kérelem benyújtásakor szükséges iratok:
-    lakcímkártya bemutatása gyermek és egyik szülő újpesti állandó lakhelye vagy tartózkodási hely igazolására,*
-    Gyermek TAJ kártyája
-    egyéb elbíráláshoz lehetséges igazolások. **
-    előzetes munkáltatói igazolások (mind két szülő)
*A helyi önkormányzat rendelete és az Intézmény működési engedélyének értelmében az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye valamennyi részlegébe állandó újpesti lakcímmel (tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek ellátását kell elsősorban biztosítani.
Ezt a tényt a beíratásnál a gyermek és az egyik szülő lakcímkártyájával kell igazolni.
** A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat (Szakértői Vélemény, tartósbeteg határozat, jelzőrendszeri javaslat, emelt családi pótlék igazolása, rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozat,3 és több gyermek esetén nyilatkozat, családban nevelt tartósbeteg gyermek igazolása, határozata, stb.) a szülőknek a helyszínen írásos formában (az eredeti bemutatása mellett másolati példányban) kell benyújtaniuk.
 A felvétel csak a szabad és a megüresedő férőhelyekre lehetséges!
 A felvételről azonnal illetve 30 hónapon belül telefonos tájékoztatást kap a kérelmező.
A kérelem letölthető a "Dokumentumok" menüpontból.

Kérelmet abban az esetben szükséges benyújtani, ha a gyermek bölcsődei elhelyezését 2016/2017-os nevelési évben szeretnék megoldani, a bölcsődei beszoktatást 2016. november 30-ig meg kívánják kezdeni.
Férőhely kérelem beadásának módja:
Előzetes időpont egyeztetés telefonon (06 1 380 4488) 2015. szeptember 01-04-én 9.00-14.00 óráig
2015. október 1-jét követően félfogadási időben, szerdai napokon 9-16 óráig lehet az előjegyzést, a felvételi kérelmet benyújtani.
Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék valamennyi bölcsődéjébe a jelentkezés helye:
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének központja
1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37
Telefon:06-1-380-4488

A felvételi kérelem benyújtásakor szükséges iratok:
    lakcímkártya bemutatása gyermek és egyik szülő újpesti állandó lakhelye vagy tartózkodási hely igazolására,*
    Gyermek TAJ kártyája
    egyéb elbíráláshoz lehetséges igazolások. **
Az előjegyzési kérelmek benyújtása 2016. május 31-ig folyamatos.

*A helyi önkormányzat rendelete és az Intézmény működési engedélyének értelmében az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye valamennyi részlegébe csak állandó újpesti lakcímmel (tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek ellátását lehet biztosítani.
Ezt a tényt a beíratásnál a gyermek és az egyik szülő lakcímkártyájával kell igazolni.
** A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat (Szakértői Vélemény, Jelzőrendszeri javaslat, emelt családi pótlék igazolása, Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozat,) a szülőknek a helyszínen írásos formában kell bemutatniuk illetve megtenniük.

A bölcsődei felvételekről, a felvett gyermekekről 2016. június 13. hétfőtől érdeklődhetnek az Önök által választott bölcsődében személyesen vagy telefonon.
A felvételt nem nyert gyermekek szülei 2016. június 13- 23 között levélben kapnak tájékoztatást.
A kérelem letölthető a "Dokumentumok" menüpontból. Bővebb tájékoztatás, valamint a bölcsődék bemutatkozása is olvasható honlapunkon.
A 2017. januártól bölcsődei ellátást igénylők előjegyzését 2016. szeptember 01-től szervezzük, melyről további tájékoztatást jelentetünk meg.

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015 szeptembertől felvett gyermekek szülei számára az összevont szülői megbeszélések az alábbi időpontokban kerülnek megszervezésre.
A bölcsődevezetők számítanak részvételükre!
Intézményvezető

Szülőértekezletek tervezett időpontja 2015.

Bölcsőde

Időpont. 1

Időpont. 2

Aradi

Augusztus 25.10h

-

Pozsonyi

Július 29. 16h

július 30. 16h

Munkásotthon

Augusztus 05.10h

Augusztus 06. 10h

Rózsaliget

Június 24. 10h

-

Labdarúgó

Augusztus 14. 13 h

-

Lakkozó

Június 24. 10h

Június 25. 10h

Leiningen

Június 11. 10h

-

Hajló

Augusztus 5. 16.30

-

Homoktövis

Július 07. 10h

Július 08. 10h

 

Időpont foglalás

Ügyfélfogadás alatt kötelező a maszkviselés!

H K Sze Cs P Szo V
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Központi elérhetőségeink

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye Bölcsődék Központja:

  • 1041. Budapest, Lőrinc utca 35-37.
  • +36-1-380-4488
  • ujpestibolcsodek@ujpestibolcsik.hu
  • www.ujpestibolcsik.hu
  • Intézményvezető: Kocsis Ildikó Edit

A félfogadás rendje szerda 9-16 óra között

Figyelem!

A honlapunkon megjelenő képeket a szülők írásos hozzájárulásával tesszük közzé!

Scroll to top