A 2016 szeptemberétől bölcsődei ellátást igénylő Szülőket, várjuk május 25.-én szerdán 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között a nevelési év utolsó félfogadási napján.

Tisztelettel:
Kocsis Ildikó Edit
Intézményvezető

 

Kedves Szülők, érintettek és érdeklődők!

Szeptember 1-től ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a három vagy több gyermekes családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint azok a családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát (jelenleg 89 408 forintot). Ennek köszönhetően szeptembertől az óvodások, bölcsődések közel 90 százaléka étkezhet ingyen.

A jogosultság igazolásához a nyilatkozaton kívül a következő dokumentumokat kell benyújtani:
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén:
-   a rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati határozat másolata.
 
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy egészséges gyermek esetében, ha olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:
-   magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat, ennek hiányában:
-   tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás,
-   fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
 
Három vagy több gyermeket nevelők esetében:
 -  magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat
 
Fontos információ, hogy a kedvezmény a bölcsődevezető részére történő bejelentést, illetve igazolás benyújtását követő naptól jár a gyermek számára. Ez alól kivétel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre.
 
A kedvezmény leghamarabb 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe. Ahhoz, hogy a kedvezményeket érvényesíteni lehessen 2015. szeptember 1-jétől, a Nyilatkozatok leadása – kivétel a nyári zárva tartás - folyamatos a bölcsődei gyermek ellátást biztosító újpesti bölcsődékbe.

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük a bölcsődei és óvodai étkeztetésért.
Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 százalékát, azaz 2015-ben a 89.408,-Ft-ot.
A kedvezmény igénybevételéhez a nyomtatvány és a kitöltési útmutató letölthető a www.ujpestibolcsik.hu internetes honlapról. A kitöltött nyilatkozatot kell a bölcsődevezetőnél benyújtani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha
•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
•    tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
•    olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
•    olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
•    nevelésbe vették.
Bölcsődei szabályok:
Tekintettel arra, hogy a Gyermekvédelmi törvény alapján bölcsődei nevelés esetében az intézményvezetőnek a fizetendő gondozási díjat és az étkeztetés díját külön-külön kell megállapítania, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Bölcsődében a teljes díjmentességhez a törvény alapján a gondozási díj vonatkozásában az alábbiakat is be kell nyújtaniuk a gyermekétkeztetési nyilatkozattal egyidejűleg:

•    Munkáltatói igazolások
•    Kereseti igazolások, amennyiben a gondozási díj  kedvezményt kíván igénybe venni
•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntés másolata,
•    tartós betegség, fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata, ennek hiányában tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
•    nevelésbe vételi határozat
•    három és több gyermek esetén magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolat
A bölcsődei kedvezményjogosultságokhoz a nyilatkozatot a szükséges igazolásokkal az újonnan felvett gyermekek esetében a beszoktatás megkezdését megelőzően két héttel, a már bölcsődébe járó gyermekek esetében a szeptemberi befizetést megelőzően kell benyújtani.
A kitöltött nyilatkozatot a gyermek által látogatott bölcsődében kell leadni.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal a bölcsődevezetőkhöz.
Budapest, 2015. július 30.                        Kocsis Ildikó
                        Intézményvezető
                        Újpesti Bölcsődék Intézménye

Időpont foglalás

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Központi elérhetőségeink

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye Bölcsődék Központja:

  • 1041. Budapest, Lőrinc utca 35-37.
  • +36-1-380-4488
  • ujpestibolcsodek@ujpestibolcsik.hu
  • www.ujpestibolcsik.hu
  • Intézményvezető: Kocsis Ildikó Edit

A félfogadás rendje szerda 9-16 óra között

Figyelem!

A honlapunkon megjelenő képeket a szülők írásos hozzájárulásával tesszük közzé!

Scroll to top