Bölcsődénk Újpest külső részén, lakótelepi házak által körülvett részen található a Berda József utca és a Pozsonyi út  találkozásánál. Könnyen megközelíthető a 14-es villamossal és a 30-as autóbusszal.

Az 1971-ben épült bölcsőde még magán viseli az első bölcsődék jellegzetességeit, de a folyamatos felújításoknak köszönhetően (csoportszobák felújítása, ablakcsere, árnyékoló rendszer kiépítése) biztosított a korszerű gyermekellátás.

A 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása 72 férőhelyen biztosított 3 gondozási egység működésével (gondozási egységenként két csoportszobával), amikhez gyermeköltöző és fürdőszoba kapcsolódik. Az egységekhez tartozó befüvesített, térkövekkel lerakott nagy játszóudvar biztosítja a szabad levegőn való tartózkodást, az önfeledt játékot a beépített és mobil játékokkal, homokozókkal és a pancsolásra lehetőséget adó medencékkel.

A csoportszobák világosak, esztétikus berendezésűek. A rendelkezésre álló gyermekbarát játékok, kialakított játszósarkok változatos játéktevékenységre ösztönzik a gyermekeket.

A gyermekek a játékban, az alkotótevékenységben, az éneklésben önkéntes érdeklődésük alapján vesznek részt. Minden tevékenységet úgy alakítunk, hogy a gyermek legyen a főszereplő, minden feladatunkat köré csoportosítjuk.

A csoportszobákhoz kapcsolódó fürdőszoba a gondozás színtere, melynek berendezése, felszereltsége a gyermekek méretéhez és fejlettségéhez igazodik. A gyermekek gondozási műveletekben való aktív, önkéntes részvétele az önállósodási törekvéseket támogatja.

Intézményünkben szakmailag jól felkészült, empátiás képességekkel rendelkező kisgyermeknevelők gondoskodnak a kisgyermekek érzelmi, értelmi és szociális fejlődéséről. A kisgyermeknevelők szakmai munkáját segíti a bölcsődeorvos, aki a gyermekek folyamatos fejlődését kíséri figyelemmel.


Bölcsődénk biztosítja a kisgyermekek étkeztetését is, élelmezési rendszerünk a központi konyhára épül. Az élelmezésvezető és a dietetikus tervezi az étrendet, figyelembe véve a korszerű és egészséges táplálkozás, valamint a különböző diétás étkezést igénylő gyermekek élelmezésének szempontjait is. Szülői kérésre egyéni tanácsadás lehetősége is biztosított. Főző-tálaló konyhánk a HACCP rendszer szerint működik.


Bölcsődei életünket úgy szervezzük, hogy a szülők és kisgyermeknevelők között partneri kapcsolat alakuljon ki. A közös együttműködést segíti a családlátogatás, a szülővel történő fokozatos beszoktatás, a szülőcsoportos és egyéni beszélgetések, valamint a nyílt napok rendezése.

Bölcsődénk hagyományai közé tartozik a farsang, az anyák napja, a gyermeknap, a télapó, a karácsony megünneplése, az óvodába menő gyermekek búcsúztatása.

Céljaink:

    a szakmai irányelvek, a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramját következetesen betartva biztosítani a gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődését
    derűs, nyugodt, családias légkör megteremtése
    a saját gondozónő- és felmenőrendszer biztosításával biztonságot jelentő kapcsolatok kialakítása
    egészséges életmódra nevelés