Bölcsődénk 1952-ben épült, Újpest negyedik Önkormányzati (akkor tanácsi) működtetésű intézményeként. A település Megyernek elnevezett területén, kisvárosi környezetben helyezkedik el. A főutaktól elhatárolva, biztonságos csendes utcákkal övezve, szép, családias környezetben található. Az elmúlt évtizedekben korszerűsítés, felújítás, karbantartás után nyerte el barátságos és családias jellegét.

Folyamatosan újítjuk, szépítjük környezetünket, a csoportszobákat, a fürdőszobákat és az átadókat. Színes falak, korszerű gyermek bútorok, változatos, a gyermekek érdeklődését felkeltő dekorációk fogadják a hozzánk érkező családokat.

Jelenleg 76 férőhellyel biztosítjuk a gyermekvédelmi törvényben előírt bölcsődei alapellátási feladatot. Három gondozási egységben hat csoport szobában látjuk el a gyermeket. A Katica, a Napraforgó és a Méhecske csoport összesen 13 gondozónője egységes nevelési elvek mentén segíti a gyermekek beilleszkedését, szocializációját a kortárscsoportba. Támogatják a gyermekek személyiségfejlődését.

A Labdarúgó bölcsődében ellátjuk azokat a kisgyermekeket, akiknek bölcsődei felvételét kérik a szülők, mert munka vállalásuk miatt nem tudják megoldani gyermekük napközbeni felügyeletét. Ugyan csak férőhelyet biztosítunk azoknak a gyermekeknek, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődés érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

Az ellátottak köre az újpesti állandó lakosok, családok gyermekei.

Bölcsődénk valamennyi ellátottjának nyújtjuk mindazokat a feltételeket, melyek optimális testi, lelki, szellemi és pszichés fejlődésükhöz szükséges. Ennek értelmében a szülővel történő adaptációt, beszoktatást, a nevelői állandóságot, a gyermek érzelmi biztonságát, az egyéni bánásmódot és ellátást, fejlesztő játékok sokféleségét, korszerű táplálást, kellemes esztétikus balesetmentes környezetet, helyben készített és frissen tálalt ételt.

Az Újpesti bölcsődék ruhajavító részlegének tevékenysége által, bölcsődei ruházatot adunk a gyermekeknek, tesszük ezzel családbaráttá ellátásunkat.

A bölcsőde és a család harmonikus együttműködését, nyitottságának szélesítését a családlátogatásokkal, szülő csoportos beszélgetésekkel, és közös programok szervezésével valósítjuk meg.

A közös programjaink hagyományainkká váltak.

Rendezünk „Zsíros kenyér party”- t az újonnan felvett gyermekeknek és szüleiknek a gondozási év elején, augusztusban. Mikulás várást és adventi készülődést a közös nyitott délutáni „mézeskalács” készítéssel, sütéssel decemberben. Télbúcsúztatónk és tavaszköszöntőnk a közös „Farsang”-ra készülés nyílt délutánokon, majd „farsangolás” februárban.

Megünnepeljük az anyák napját, a gyermeknapot, és elbúcsúzunk az óvodába készülő gyermekeinktől a nevelési év végén.

A Labdarúgó bölcsődében a nevelés – gondozás a 0-3 éves életszakasz meghatározó szerepének elismerésével, a bölcsődei nevelés gondozás története alatt felhalmozódott értékek mentén, az elismert gyakorlat figyelembe vételével meghatározott szakmai alapelvek szerint történik.

A gondozás- nevelés egységének megteremtését a mindennapokban valósítjuk meg. Minden helyzetben gondoskodunk arról, hogy az egyéni bánásmód, az gyermekek egyedi igényei kielégítésre kerüljenek.

A gyermekek érzelmi biztonságát az állandóság biztosítja. Alapvető feladatunk, hogy úgy szervezzük a gyermekek bölcsődei életét, hogy mindig azok a felnőttek vegyék körbe a gyermekeket, akik ismerik, akik mindent tudnak róluk, a saját gondozónőik.

Ugyanilyen fontos feltételként biztosítjuk az állandó környezetet, a csoport és helyállandóságát.

A gyerekek aktivitását, önállósági törekvéseit a napirendjük keretein belül elegendő idő megadásával, ösztönzéssel, segítséggel, odafigyeléssel támogatjuk.

A gondozással és a neveléssel a gyermekek egészséges testi fejlődését segítjük. Érzelmi fejlődésüket és a szocializációjukat derűs, otthonos környezetben és légkörben támogatjuk. A gyermekeink megismerik és elfogadják a szűkebb környezetük sajátosságait, társas kapcsolataikat, az együttélés szabályait, melyeket gondozónőink elfogadtatnak, oly módon, hogy a gyermekeink egyéni ambícióikat megőrizzék és kibontakoztathassák.

A gyermekek önálló aktivitását, kreativitását életkoruknak megfelelő játékokkal, érthető ismeretnyújtással, figyelmes támogató, bátorító megerősítéssel, élmények nyújtásával fejlesztjük.

A bölcsődei élet szervezésében elsődleges célnak tartjuk, hogy a szülők és a bölcsőde kapcsolattartás, a kölcsönös tájékoztatás a gyermekek jó-létét, fejlődését támogassa.

A tájékoztatásunk mindig hiteles, őszinte és személyes hangvételű és az érintett személyek jogait tiszteletben tartó. A gyakorlatban kapcsolattartási formáink a napi találkozások érkezéskor és távozáskor, szülő értekezletek, szülőcsoportos beszélgetések, üzenő füzeti bejegyzések, hirdetőtáblán történő kiírások, egyéni beszélgetések, együttműködő, hagyományokra épülő nyílt napok.

Nagyon fontos szervezési feladatnak tartjuk szülővel történő beszoktatást, a saját gondozónő rendszert, gyermekcsoportok megszervezését, a jól szervezett folyamatos napirendet, a gondozónők munkarendjének a gyermekekhez való igazítását.

Csoportjainkban nagy hangsúlyt fektetünk a gondozás minőségére, az egységesen kimunkált gondozásra. Törekeszünk arra, hogy minden gyermek testi szükséglete úgy kerüljön kielégítésre, hogy közben lehetősége legyen önállósodni, gondozónője figyelme csak rá irányuljon, kapjon segítséget, megerősítést és dicséretet.

A gondozónőink biztosítják a nyugodt, tevékeny játék feltételeit a gyermekek számára. A játék a gyermekek legfontosabb tevékenysége, mely elsősorban ad lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére. Nevelő munkatársaink magatartásukkal segítik a szocializációt, az elmélyült játékot, a kreativitást.

Kiemelt feladataink elvégzéséhez szakmailag jól felkészült, tapasztalt gondozónőink, csecsemő és kisgyermek, ill. kisgyermek gondozó-nevelői szakirányú végzettséggel rendelkeznek. Szakmai fejlődésünk érdekében munkatársaink főiskolai képzésben, szakirányú akkreditált képzéseken valamint heti gyakorisággal szervezett esetmegbeszéléseken vesznek részt.

Több évtizedes tapasztalatainkra, belső értékeinkre támaszkodva neveljük, gondozzuk gyermekeinket.

Közösségünk egymás tiszteletére, megbecsülésére és segítésére épül, jó és vidám csapatot alkotunk.

Bölcsődénk célja a boldog, derűs gyermekkor megteremtésével,
nyitott kiegyensúlyozott gyermekeket nevelni.

A Kicsi a Bors Alapítvány kuratóriumának elnöksége köszönetet mond mindazoknak, akik 2010 évi adójuk 1% -át alapítványunk javára ajánlották fel.

Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a befolyt 1.694.790 Ft összeget,
425.000 Ft összegben sószoba fejlesztésre,
779.579 Ft értékben konstruáló- és logikai játékokra, udvari- és szobai mozgásfejlesztőkre,
52.400 Ft összegben könyvekre,
72.300 Ft összegben különböző gyermekprogramok finanszírozására,
33.390 Ft összegben karácsonyi ajándék vásárlásra,
150.000 Ft összegben rekreációs programra,
70.170 Ft összegben egész éves dekorációs anyagok vásárlására,
33.425 Ft összegben gumitégla vásárlására fordítottuk.

Tartalékoltunk 78.526 Ft-ot., mely összeget 2011. év elején további mozgásfejlesztő játék vásárlására fordítottunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a 2011. év 1 % felajánlásait, mely összege:646.800,-
Támogatásukban bízva.

Kicsi a Bors Alapítvány Kuratórium Elnöke

2010 őszétől újabb lehetőséget kínálunk bölcsődéseinknek. A Kicsi a Bors Alapítvány valamint az önkormányzat civil alap pályázatán nyert támogatás segítségével közös céljainknak megfelelően az alapellátást, meghaladó működést biztosítva létre hoztuk a már rég tervezett sósobát.
A Sóker típusú pakisztáni Himalája sóból kialakított sótéglafal, sóhomokozó és a kristálysó ionizátorral porlasztott Himalája só, olyan klímát biztosít a szobában mely antibakteriális és antiallergén. Tiszta és stabil légkört hoz létre, növeli a negatív-ionok számát a levegőben, melyek a szervezet összes funkciójára jótékony hatással vannak. Egyben tisztítják a levegőt, semlegesítik a pozitív töltésű szennyeződéseket (apró porszemek, pollen stb.)
Az ionizátor finom kristálysó párát a levegőbe juttatja, így a só a légzés során bejut a tüdőbe, és egészen a nagyhörgőkig, és kifejti légúttisztító és nyálkahártya regeneráló hatását.
A sópára hatására a légzés könnyebbé válik és természetes antihisztamin jellegénél fogva az allergiás tüneteket is enyhíti. A sófalba épített világítás nyugtató és stresszoldó színterápiás hatású, valamint a kristály, mint ásvány, energetikai kiegyenlítő.
A kialakított sóhomokozóban a bölcsődés gyermekeink életkori sajátosságaiknak megfelelő játéktérben, játék közben gyógyulhatnak, erősíthetik immunrendszerüket és koncentrációs képességüket.
Terveink szerint szeptembertől az esős napokon minden bölcsődésünk heti két alkalommal tölthet itt gondozónőjével együtt húsz-harminc percet. Ezt az időt kellemesen játékkal, a só homokozóban kreatívan tevékenykedve, mesekönyvet nézegetve vagy firkálással, rajzolással teszik majd tartalmassá.

2011. január – augusztus

- Február 11-én délelőtt 9-11-óráig a Kölyökidő Alapítvány munkatársaival közösen „autentikus táncházat”, zenés interaktív együtt játszást szervezünk a gyermekeknek csoportonként. A közös tevékenységről szituációs fényképek készülnek, így a család is betekintést nyerhet a program pillanataiba.
- Február 14-15-én 16-18 óráig szülőcsoportos beszélgetésre invitáljuk a szülőket, erősítve ezzel a szülők és nevelők, illetve a család és bölcsőde kapcsolatát.
- Február 18-án délelőtt „ITT a FARSANG ÁLL a BÁL” farsangi mulatság a bölcsiben anyával, apával, mamával, papával és testvérekkel.
- Március 9-10-11-én „Egy délelőttöm a bölcsiben” címmel Videó filmkészítés valamennyi csoportban
- Március 22-én „Készülődés az óvodába” szülői fórum az óvodáskorú gyermekek szüleinek. Tapasztalatok átadása mellett meghallgatjuk az óvodát képviselő gyermekpedagógusokat.

Bővebben: Programok 2011.

Időpont foglalás felvételi kérelem leadásához a 2019-2020-as nevelési évre

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Dátum : 2019. június 26., szerda
27
28
29
30

Központi elérhetőségeink

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye Bölcsődék Központja:

  • 1041. Budapest, Lőrinc utca 35-37.
  • +36-1-380-4488
  • ujpestibolcsodek@ujpestibolcsik.hu
  • www.ujpestibolcsik.hu
  • Intézményvezető: Kocsis Ildikó Edit

A félfogadás rendje szerda 9-16 óra közöttFigyelem!

A honlapunkon megjelenő képeket a szülők írásos hozzájárulásával tesszük közzé!

Scroll to top